رد کردن لینک ها

آینده سازان شهر را دریابیم

اشتراک گذاری

محله های مرکزی و داخلی شهر متاثر از جمعیت بزرگسالان است و شور و شادمانی کودکانه (همان ها که آینده سازانند)، در محله های دیگری موج می زند. 

قصد این نیست که یادآوری تلخی داشته باشیم براینکه شهر سبزوار از نظر آنچه عموما حاشیه نشینی نامیده می شود در زمره شهرهای شاخص کشور است. اما نمی توان چشم بر آینده بست.

آینده سازان توسعه سبزوار در محلاتی با کمترین امکانات و دسترسی ها و مستعد آسیب های اجتماعی کودکی خود را سپری می کنند.

 ⏪کیفیت زندگی امروز این کودکان مسیر توسعه فردای شهر را مشخص می کند.⏩

⏪ خطاب سخن شاید بیش از هم به مدیریت شهری باشد، چرا که عرصه انتخابات تا چهارسال دیگر تعطیل است اما مردان، زنان و کودکان این محله ها  حافظه خوبی دارند…

⏪ اما ؛ آسیب شناسی کلی از باب چگونگی ایجاد و گسترش محلات مذکور با هدف عدم تکرار موارد مشابه در آینده، آنچه را بیش از همه آشکار می سازد می توان خلاصه کرد در :

ناکارآمدی سیاست‌هایی کلی برنامه ریزی کشور، عدم آینده نگری جامع در طرح های توسعه شهر سبزوار ، نظارت ناکافی و بعضا غفلت هایی از سوی مدیریت شهری، ناهماهنگی های بین سازمانی و نیز متولیان چندگانه توسعه.

بدون شک توسعه سبزوار همت و دلسوزی همگانی می خواهد. و

نیاز امروز ، تعریف سازوکارهای جامع و کامل توسعه شهر از سوی مسولین، دلسوزان و متولیان فکری و عملی توسعه است.

⏪ کوتاه سخن آنکه تا سردمداران توسعه در نهادها، ادارات، ارگان ها و…،  و نیز صاحبنظران پشت پرده، همسو و همفکر نباشند “توسعه در حد شعار می ماند” و “شادمانی کودکانه در کوچه پس کوچه های خاکی گم می شود”.

 

زهرا بخشی. 30 برج شهریور 1396