رد کردن لینک ها

حضور زنان، پررنگ در شعار، کم رنگ در عمل

در بحبوحه انتخابات حضور و نقش زنان پررنگ و تاثیرگذار دیده می شود و بذرهای امید با وعده هایی از انتصاب در پست های مدیریتی تا حضور در ورزشگاهها شکوفا می شود.

اما انتخابات تمام می شود و بذرها خشک و امیدها ناامید.

میزان مشارکت زنان در امور مختلف از شاخص های توسعه پایدار محسوب می شود از این رو هر چه میزان مشارکت زنان بیشتر باشد جامعه توسعه یافته تر است و برعکس. انتصاب زنان در پست های مدیریتی نیز یک فرمایش سیاسی جنسیتی نیست بلکه نشان دهنده میزان توسعه یافتگی دولت هاست.

زمان آن رسیده است که فارغ از دیدگاههای کلیشه ای و جنسیتی که زنان را منفعل نگه می دارد اقدام اساسی و به دور از فرمایشات سیاسی صورت پذیرد. اساس انتخاب مدیران باید بر مبنای شایسته سالاری باشد، و زنان فرهیخته و توانمند نیز جز این نمی خواهند. زنان مدبر، توانمند و متخصص قطعا شایستگی منصب های مدیریتی را دارند.

در ابتدای دوران تدبیر و امید انتصاب زنان در 30 درصد پست های مدیریتی خبر مسرت بخشی بود، در حال حاضر هرچند آماری که اعلام می شود نشان از نزدیک شدن و تحقق وعده 30 درصدی انتصاب زنان در پست مدیریتی دولت تدبیر و امید دارد، اما به اذعان بسیاری از صاحب نظران آمار رسمی و صحیح در این زمینه ارائه نمی شود و عملا سهم زنان در پست های مدیریتی بسیار اندک است.

در طول 40 سال که عمر انقلاب اسلامی می گذرد، آنگونه که باید سهم و حق زنان را در پست های مدیریتی شهر سبزوار لحاظ نکرده است. با نگاهی به کارنامه درخشان زنان موفق، توانمند و تاثیرگذار سبزواری در عرصه های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، اقتصادی و…، به جرات می توان گفت که اکتفا به چند معاون در ادارات سهم زنان توانمند و موفق سبزواری نبوده و نیست. درحال حاضر مدیریت شهری سبزوار نیازمند حضور زنانی است که با استقلال فکری و عملی و تعامل سازنده بدون وابستگی های جناحی و سیاسی بتوانند توانمندی و تخصص خود را به فعلیت در آورند و در خدمت توسعه شهر حرکت کنند.

ما امیدوارم به این حضور می مانیم