رد کردن لینک ها

عملکرد بانوان ذره بین دقت و حساسیت

پس از سه دوره، بانوان در سبد انتخاباتی شهروندان سبزواری سهمی حداقلی کسب کرده اند. اتفاقی که بیش از همه باعث مسرت و خوشحالی بانوان سبزواری است.

  • از همان ابتدا ورود به شورا و حتی قبل از انتخابات، نگرانی نهادینه شده ای از سوی زنان بیان می شد:

 “…. ان شالله شما به گونه ای کار کنید که دوره بعد مردم به خانم های بیشتری رای بدهند و ….”

این ذهنیت و بیان آن نشان­دهنده این است که: حضور مردان در عرصه های مدیریتی بلامنازع مورد پذیرش جامعه قرار گرفته و این باور را در زنان ایجاد کرده است که عملکرد شما باعث می شود راه برای زنان در آینده هموار یا ناهموار گردد.

تقابل مستقیم با حضور زنان به اندازه رسوخ این تفکر نمی تواند مانع حضور زنان گردد. زیرا زنان از سوی تحت عنوان واکاویی عملکرد مورد شماتت مغرضانه قرار می گیرند و از طرف دیگر موجبات سرکوب اعتماد به نفس، تحرک اجتماعی و انگیزه زنان فراهم می شود.

متاسفانه ذهنیت ها در پذیرش مسولیتها کاملا سمت و سوی مردانه دارد، و بیش از آنچه تصور شود مدیریت جنسیتی مردانه پذیرفته شده است و به عنوان حقی مسلم لحاظ می گردد که زنان برای کسب آن جایگاه با تمام توانمندی و تخصص باید معجزه ای از خود نشان دهند، معجزه ای که شاید مقبول باشد یا نباشد.

هر چند دانش تخصصی، مدیریت و تدبر به همراه خصیصه هایی چون حس تعهد، دلسوزی و اخلاق مداری، کارایی بانوان در عرصه های مدیریت را دوچندان می کند. با این حال بانوان در دستیابی به مسولیت و ارتقاء جایگاه همواره از فیلترهای متعدد و دقیقتری عبور می کنند و پس از آن نیز عملکردشان همواره با دقت و حساسیت بیشتری مورد کنکاش و بررسی واقع می شود و خود مورد قضاوت قرار می گیرد.

 

  • مهمترین منابع قدرت که هر سازمان در اختیار دارد منابع انسانی است. از این جهت ارزیابی عملکرد منابع انسانی بسیار مهم به شمار می­ آید و فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف بخصوص در سطح مدیران به عنوان یکی از نشانه های ضعف و ناکارآمدی سازمانی قلمداد میگردد.

بنابراین سنجش عملکرد مدیران (منصوبان و منتخبان)، بعنوان یک ضرورت و الزام مطرح است و باید مورد مطالبه جدی جامعه نیز قرار گیرد.

اما صرفا تمرکز بر روی عملکرد مدیران زن نشان از نواقصی است که با این حرکت رو به جلو سعی در پوشاندن آن است. چرا که اگر همان اندازه که عملکرد زنان مورد بازبینی و بررسی قرار می گیرد، حتی تصور می شد که می شود عملکرد مدیریت مردان را نیز مورد بررسی قرار داد، قطعا بسیاری از مدیران 40 ساله بین صندلی های مدیریتی جابجایی نداشتند و بایستی از چرخه مدیریتی خارج می شدند.

زهرا بخشی- دی 1397