رد کردن لینک ها

یک شهر، یک فیش، بی نهایت وعده

همانگونه که قبل از انتخابات از هر کوی و برزن صدای وعده های عملی و غیرعملی نامزدهای انتخابات به گوش می رسد. بعد از انتخابات نیز مطالبات متعددی ناشی از همان وعده ها مطرح و متوجه شورای شهر می شود:

اعضای شورا در زمان انتخابات می گفتند فیش پسماند را حذف می کنیم چرا حذف نمی کنند؟

می­گویند فیش پسماند غیرقانونی است چرا شورا کاری نمی کند؟

هیج شهری پسماند ندارد فقط سبزوار پسماند می گیرد چرا شورا پسماند را حذف نمی کند؟

  • وعده حذف بهای خدمات پسماند، صرفا یک مانور تبلیغاتی است.

در شهر سبزوار بهای خدمات مدیریت پسماند که به فیش پسماند خلاصه می شود یکی از بزرگترین نارضایتی شهروندان است. از این رو همواره در تبلیغات انجام شده از سوی برخی نامزدها وعده حذف بهای خدمات پسماند به گوش می رسید، حال آنکه آشنایی مختصر به قوانین و چارچوب وظایف و اختیارات شورای شهر آشکار می سازد که:

همانطور که وضع قانون مدیریت پسماند در اختیار شورای شهر نبوده، حذف بهای خدمات مدیریت پسماند نیز خارج از حوزه تصمیم ­گیری شورای اسلامی شهر است.

قانون مدیریت پسماند مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی است و جز قوانین فرادست محسوب می گردد و شورای شهر اختیار مداخله در قوانین فرادست را ندارد.

ضمن آنکه شهروندان به خوبی اگاهند که ماهیت کار شورا تصمیم گیری جمعی است و حرکت حول محور “من” در تضاد با ماهیت شوراست. از این رو هر چه وعده های تبلیغاتی انتخاباتی پررنگ تر باشد نشان دهنده این است که روحیه کار مشارکتی و احترام به تصمیم گیری جمعی، در فرد مبلغ در پایین ترین سطح است. خوشبختانه شهروندان نسبت به وعده ها و مانورهای تبلیغاتی تاحد زیادی آگاه شده­اند.

 قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی است، بنابراین بهای خدمات پسماند جایگاه قانونی دارد.

تا قبل از سال 1391 بهای خدمات جمع آوری و دفن زباله، به همراه عوارض نوسازی در یک فیش لحاظ می­شده است. در سال 1391 با توجه به قانون مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی، سازمان پسماند شهرداری سبزوار تشکیل و اقدام به تفکیک بهای خدمات پسماند از عوارض نوسازی می­گردد و سازمان پسماند باید مطابق قانون، ظرف مدت 5 سال هزینه تمام شده را از تولید کنندگان اخذ نماید.

برای رسیدن به توسعه شهری پایدار باید شهروندان همواره در جریان تصمیم گیریهای برنامه ریزان و مدیران قرار یگیرند. این امر سبب افزایش حس مشارکت، حس تعلق و اعتماد می شود. تشکیل سازمان پسماند و تفکیک بهای خدمات مدیریت پسماند دو اقدام مهم و مفید و زیرساختی است.

اما غفلت بزرگ اینجاست که در زمان تفکیک بهای خدمات پسماند از فیش عوارض نوسازی، اطلاع رسانی مناسب و به موقع انجام نگرفته است و شهروندان به عنوان مخاطبان اصلی، صرفا فیش های تفکیک شده را دریافت می کنند با اخباری ضد و نقیض که متاسفانه گاهی منشا آن واضعان قانون هستند. بهرحال پیامدهای منفی ناشی از تصمیم گیری برای مردم، بدون مردم پس از 6 سال هنوز  برطرف نشده است و هر از گاهی باعث داغ شدن تنورهای انتخاباتی می شود که دائم العمر روشن هستند.

 

  • در همه شهرها و روستاها مبلغی تحت عنوان بهای خدمات جمع آوری، حمل و دفن زباله از سوی تولیدکننده به شهرداری یا دهیاری پرداخت می شود.

بسیاری از شهروندان تصور می کنند که فقط در شهر سبزوار برای جمع آوری زباله از شهروندان بهای خدمات اخذ می­شود، در حالیکه طبق تبصره 4 بند 2 ماده 55 وظایف شهرداری در قانون شهرداری (الحاقي۱۷/۵/۱۳۵۲): شهرداري مكلف است محل‌هاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي فاضلابها و نظاير آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند محلهاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تأسيس كارخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداري خواهد. طبق این تبصره تولید کننده زباله باید نسبت به انتقال زباله به محل مشخص شده از سوی شهرداری که خارج از محدوده شهر است اقدام نماید، این اقدام مشکلات فراوانی دارد از این رو شهرداری در ازای جمع آوری، حمل و دفن زباله، مبلغی را تحت عنوان بهای خدمات از تولید کنندگان دریافت می کند.

بنابراین در هیچ شهری، شهرداری به صورت رایگان مبادرت به جمع آوری، حمل و دفن زباله نمی کند. آنچه ایجاد شائبه می نماید تفکیک فیش بهاید خدمات پسماند از فیش عوارض نوسازی است که تا سال 1391 به صورت یک فیش توزیع می­گردید. در حال حاضر نیز در برخی شهرها فیش بهای خدمات پسماند و فیش عوارض نوسازی تفکیک شده است و سایر شهرها نیز به این سمت حرکت خواهند کرد.

همانطور که بیان شد، عدم اطلاع رسانی و آگاهی شهروندان از آنچه منجر به تصمیم گیری در خصوص بهای خدمات مدیریت پسماند گردیده، اولین عامل نارضایتی موجود در این زمینه است، با اینحال موارد دیگری نیز وجود دارد که سبب افزایش نارضایتی ها شده و شایسته است با دقت مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به اتخاذ راهکار عملی اقدام گردد…………….ادامه دارد………….

 

زهرا بخشی- دی 1397

به گفتگو بپیوندید