رد کردن لینک ها

لایحه پیشنهادی بودجه 98 شهرداری سبزوار

لایحه  بودجه سال 1398 شهرداری سبزوار در جلسه علنی مورخ شنبه 13 بهمن، تقدیم شورای اسلامی شهر شد.

در یکصد و هشتمین جلسه رسمی شورای شهر، شهردار سبزوار لايحه  پیشنهادی بودجه ٩٨ شهرداری را جهت بررسی و تصویب تقدیم شورای اسلامی شهر سبزوار کرد.

لایحه بودجه 98 شهرداری سبزوار با مبلغ بالغ بر 297 میلیارد و 172 میلیون تومان پیشنهاد شده است. در لایحه بودجه پیشنهادی سرفصل خدمات اداری حدود 33 میلیارد تومان، سرفصل خدمات شهری بالغ بر 144 میلیارد و 500 میلیون تومان و سرفصل عمران شهری بالغ بر 118 میلیارد و 900 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

براساس ماده 67 قانون شهرداریها  «شهرداری مکلف است منتهی به روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به شورای شهر پیشنهاد و شورای شهر نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال آن را رسیدگی و تصویب کند”.

به گفتگو بپیوندید