رد کردن لینک ها

بخوانیم و باور نکنیم “از رسیمت انداختن جلسه توسط چهار عضو شورای شهر”

اشتراک گذاری

انتظار رویت این تیتر را درهر کانال خبری داشتم جز اینکه خط تلگرامی شورای شهر سبزوار به انتشار چنین خبری اقدام کند.

علی رغم علاقه ای که به حوزه خبر دارم، اطلاعات اندکی در این حوزه تخصصی دارم، با اینحال به گمانم نشر واقعیت ها مهمترین رسالت یک خبر است، آن هم از منبعی که گردانندگان آن مدعی اند شفافیت از اینجا آغاز می شود ؟دقیقا از کجا آغاز می شود؟ این آغازیدن چقدر طولانی شد؟

سه انتخاب هیات رئیسه شهر سبزوار در سه سال متوالی همواره چالشی و بحث برانگیز بوده است. سال اول بعد از انتخاب آقای کرامت به عنوان رئیس شورا، در انتخاب سایر اعضای هیات رئیسه ابستراکسیون صورت گرفت و البته در تقسیم بندی مسولیت­های کمیسیون ها با جلب نظر اعضا، تاحدی رضایت حاصل شد.

سال دوم بعد از انتخاب هیات رئیسه در جلسه ای که دو هفته بعد از آن برای انتخابات کمیسیون ها برگزار شد، 4 عضو شورا (ارغیانی، بخشی، بروغنی، کرامت)، در اعتراض به روند جلسه، جلسه را ترک کردند و البته بنا به قولی که به دکتر محمدی مبنی بر همکاری و تعامل حداکثری داده شده بود بنا را بر تعامل گذاشته و انتخابات کمیسیون صورت گرفت (جدول مسولیت اعضا در دو سال گذشته که در پست بعدی منتشر می شود تاییدی بر این سخن است).

سومین جلسه انتخاب هیات رئیسه شورای شهر سبزوار، روز شنبه 2 شهریور برگزار شد، در رای گیری صورت گرفته آقای کلمیشی با 5 رای در مقابل 4 رای خانم بخشی، به عنوان رئیس سال سوم انتخاب گردید. جلسه انتخابات کمیسیون ها مورخ  دوشنبه 4 شهریور برگزار شد.

با توجه به اینکه ریاست شورا روز قبل با تماس با برخی اعضا از جمله بنده ما را دعوت به حضور فعال در کمیسیون ها نموده و خواستار همراهی و حمایت و ارائه طرح و برنامه  بود، و بنده نیز اعلام نمودم “هر جا بحث کار باشد هیچ وقت کم نخواهم گذاشت”، بعد از حضور در جلسه روز دوشنبه جهت حفظ تعامل و روحیه کار گروهی و انسجام درونی پیشنهادی را مطرح کردم  و از جناب رئیس خواستم با توجه به شناختی که از خصوصیات شخصیتی، اخلاقی، توانمندی و تخصص هر یک از اعضا دارند، خودشان چه مسولیت های را برای اعضا در نظر می گیرند، این پیشنهاد مورد قبول ایشان واقع نشد و فرمودند براساس علاقه مندی ها پیش برویم و ببینیم هر عضو چه تمایلی دارد… و بعد از آن جلسه شروع شد. تقریبا آنچه در حال اتفاق بود می توانست حداقل در ظاهر نشانی از تعامل و همراهی داشته باشد، در ادامه اما روند جلسه به گونه ای پیش رفت که انگار آنچه از قبل هیات رئیسه بر آن به اتفاق نظر رسیده بود حاصل نشده است، از این رو با اظهار نظرهایی چون ….. مروری دوباره داشته باشیم،…… یا .. آقای فلانی شما که تجریه دارید….. یا آقای فلانی شما زحمت زیادی کشیده اید…. یا همکاران محترم من خودم زحمت زیادی کشیده ام* ….. ، به سمت و سویی رفت که رنگ و بویی از تعامل در آن وجود نداشت (تصاویر تابلو اعلانات جلسه و اعلام اسامی از خط تلگرامی شورا با تصاویر منتشر شده از سوی سایر رسانه ها گویای این عدم تعامل است)، و بعد از اعتراض بنده، جناب رئیس فرمودند که طبق قانون رای گیری خواهد شد، از این رو زمانیکه مبرهن گردید،  برخی برای نظرات خود نیز احترام قایل نیستند و واژه ای چون تعامل صرفا کلمه ای 5 حرفی بیش نیست، چهار نفر جلسه را ترک کردند.

واقعیت ترک جلسه باید مشخص شود، به عنوان یکی از افرادی که جلسه را ترک کرده ام خود را ملزم به بیان مواردی می دانم، از این جهت که باید در مسیر شفافیت حرکت کرد، و شفافیت از سخنان، افعال، اعمال،کردار، آرا و انتخاب های ما آغاز می شود. و از این جهت که با روندی یک سویه و تقابلی که خط تلگرامی شورا شهر پیشه کرده است**، لازم است شفافیت را از تعابیر شخصی و مغرضانه خارج کرد، از این رو نسبت به تصمیم ها، آرا و نظرات خود بیش از قبل با سبزوندان نجیب و فهیم گفتگو خواهم داشت. سکوت دو ساله ام  صرفا جهت حفظ انسجام شورایی و پرهیز از تنش ها بوده است، اینک اما یقین دارم سکوت بیش از این جایز نیست.

*رجوع شود به صفحه اینستاگرامی شورای شهر سبزوار و پخش زنده جلسات، البته اگر تقطیع و گزینش بعد از 24 ساعت صورت نگرفته باشد.

**طی دو سال گذشته علی رغم تمام اختلاف و تنش های موجود بین اعضا حداقل سعی در حفظ ظاهر و ایجاد همدلی و تعامل بوده است، سیاست آقای کرامت و دکتر محمدی در نشر اخبار شورا همواره بر اتحاد و همبستگی اعضا شورا بود. گمان می برم اما در سال سوم رویه به گونه ای است که در اولین خبر منتشر شده از خط تلگرامی شورا به چشم می آید. از این رو ما باید رسانه خود باشیم.

در پست بعدی با عنوان “شورا شغل نیست….. مسولیت پذیری است” به تفصیل در باب چرایی ترک جلسه خواهم نوشت.

 

زهرا بخشی- عضوی شورای شهر سبزوار

 8 برج شهریور 1398

به گفتگو بپیوندید