رد کردن لینک ها

شورا شغل نیست ….. مسولیت پذیری است ( قسمت آخر)

اشتراک گذاری

مقبولیت کمیسیون ماده 100

خارج از تعارف باید گفت برخی کمیسیون های شهرداری علاقه مندان  بیشتری دارد، مثلا کمیسیون ماده 100، از دلایل این علاقه مندی بگذریم!!

دیدگاهها و نظرات هر یک از اعضای شورا در زمینه شهرسازی و عدالت محوری در آرا آنها در کمیسیون ماده 100 ، به خوبی تجلی می یابد.  بدون شک اگر شفافیت در انتشار آرا وجود داشته باشد نمی توانیم از سوی مدعی فروش آسمان شهر از سوی شهردار اصولگرا باشیم و در تبعیض بین فقرا و اغنیا سخن برانیم و از سوی دیگر به ساخت و سازی برخلاف اصول شهرسازی و طرح تفصیلی در کوچه 8 متری و گاه در محدوده به اصصلاح بافت تاریخی، با  7 سقف بالای همکف رای جریمه با کمترین ضریب بدهیم.

شخصا پیشنهاد واضح بنده این است که هر 9 عضو شورا در طول 4 سال می توانند در این کمیسیون صاحب رای و صاحب نظر باشند. و سه نفر می توانند دوبار این شانس را داشته باشند. آقایان آرمین، کرامت، محمدی و خانم بخشی به عنوان چهار عضو شورای شهر سبزوار تاکنون نقشی در آرا کمیسیون ماده 100 نداشته اند، شایسته است نظرات و دیدگاههای شهرسازی و عدالت محورانه این اعضا در کمیسیون ماده 100، مورد توجه سایر اعضا قرار گیرد. و البته اعضایی که تمایل به ورود به کمیسیونندارند و یا اعضایی که تمایل چندباره به عضویت در کمیسیون ماده 100  دارند دلایل خود را شفاف بیان کنند. بهرحال شفایت باید از یک جایی بیاغازد.

از جمله اولین مطالبات مطرح شده شهروندان از اعضای شورای شهر پاسخگویی و تلاش در زمینه مهار شهرسازی بدقواره شهر سبزوار است (بویژه در بحث ارتفاع سازی و تراکم). در طول دو سال گذشته همواره از مدافعان سرسخت اعمال جرایم برای ساخت و سازیها خارج از ضوابط بوده ام و بر این تفکر اصرار داشته ام. هر چند شاید رایی منفرد داشته باشم اما قطعا نمی توانم به عنوان یک عضو منفعل ظاهر شده و یا مسولیت خود را در این زمینه به دیگری واگذار نمایم، بنابراین برای ورود به کمیسیون ماده 100 اعلام کاندیداتوری می نمایم.

در این زمینه در همین نوشتار و البته به صورت مکتوب و رسمی نیز هم، از دادستان محترم شهرستان سبزوار، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سبزوار و ریاست محترم شورای شهر سبزوار تقاضا دارم، با انتشار علنی و عمومی آرا کمیسیون ماده 100 با حفظ نام مالک و بیان دلایل اعضا (درصورت تمایل) در خصوص رای به پرونده مورد بررسی، خدمتی گرانبها به شهرسازی سبزوار داشته باشند و میراثی زیبا و دلنشین برای آیندگان به جا بگذارند، و البته عدالت محوری را  نیز آشکار نمایند. انتشار آرا در برخی شهرها مورد توجه و اقدام قرار گرفته است، اگر این پیشنهاد بنده از ابتدای دوره مورد توجه مسولان امر واقع می گردید، تمایل بنده برای ورود به کمیسیون ماده 100 تاحدی کاهش می یافت، هرچند اکنون نیز فرصت باقی است.

در انتها به عنوان یک شهروند از تمامی اعضای شورای اسلامی شهر سبزوار که توفیق خدمت درکمیسیون ماده 100 و سایر کمیسیون های بحث برانگیز  شهرداری را دارند، تقاضا دارم دلایل تمایل یا عدم تمایل خود را  برای حضور در کمیسیون ها  اعلام نمایند و همچنین آرا خود در جلسات کمیسیون مذکور را نیز به اطلاع شهروندان برسانند.

در پست بعدی در خصوص انتخابات هیات رئیسه سال سوم به تفصیل خواهم نوشت.

زهرا بخشی- عضوی شورای اسلامی شهر سبزوار

جمعه 8 برج شهریور 1398

به گفتگو بپیوندید