رد کردن لینک ها

شورا شغل نیست ….. مسولیت پذیری است (قسمت دوم)

اشتراک گذاری

در ادامه پست قبلی……………

جهت اطلاع و شفاف سازی ذکر چند نکته لازم است:

  • شورا شغل نیست، از این رو اعضای شورا حقوق دریافت نمی کنند، و دریافتی آنها در قالب حق الجلسه هایی است که طبق قانون براساس جمعیت شهر سبزوار حداکثر 60 ساعت-جلسه تعریف شده است، و مواردی از قبیل ماموریت (حداکثر 4 ماموریت در برج)، و هزینه تلفن به آن افزوده می شود.

 

  • فهرست عناوین کمیسیون ها، کمیته ها، شوراها و هیات های قانونی مرتبط با امور شهرداری سبزوار عبارتند از** :

کمیسیون ماده 100(ذیل تبصره 1 و 10 ماده 100 قانون شهرداریها)- کمیسیون رفع اختلاف مودی و شهرداری( ماده 77 قانون شهرداری ها)- کمیسیون رسیدگی به اعتراضات راجع به ممیزی املاک (تبصره ذیل بند  20 ماده 55 قانون شهرداری ها)- کمیسیون معاملات متوسط شهرداری (ذیل ماده 3 آیین نامه مالی شهرداری ها)- هیات عالی معاملات عمده شهرداری (ذیل ماده 6 آیین نامه مالی شهرداری ها)- کمیسیون تشخیص باغات (ماده 7 آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها)- هیات انضباطی رسیدگی به تخلفات تاکسیرانان (آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی)-

**بخشنامه نحوه تعیین و پرداخت حق‌الجلسه اعضای کمیسیون‌های مصرح در قوانین مرتبط با وظایف شهرداری‌ها سایت سازمان شهرداری ها و دهیاریها (17/7/1397 شماره 128225).

 

  • طبق ماده 2 بخشنامه فوق هر عضو شورا حداکثر اجازه عضویت در دو مورد از کمیسیون ها، شوراها، و هیات های مذکور ( ماده 1 بخشنامه )را دارد.

 

  • طبق ماده 4 بخشنامه فوق به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه، میزان حق الجلسات اعضای کمیسیون ها، شوراها و هیات ماده 1، این بخشنامه اعم از اعضاء و نمایندگان منتخب شورای اسلامی شهر، نمایندگان استانداری، شهردا و نمایندگان شهرداری و همچنین نمایندگان سایر دستگاههای عضو به شرح زیر تعیین می شود:

…..  جمعیت شهر از دویست هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت حداکثر حق الجلسه (هرساعت- ریال) معادل 550000 ریال است.

 

  • تعداد کمیسیون های شورای هر شهر طبق قانون براساس جمعیت آن شهر تعریف می شود، شهر سبزوار باید حتما دو کمیسیون در زمینه های فرهنگی، توسعه و بودجه داشته باشد، تعریف و ایجاد کمیسیون های بیشتر و جدیدتر به نظر اعضا بستگی دارد.

 

  • شورای پنجم شهر سبزوار در سال اول و دوم گذشته دارای 7 و 6 کمیسیون بوده است (کمیسیون  ایثار، مقاومت، امنیت. کمیسیون برنامه، بودجه، سرمایه گذاری. کمیسیون حمل و نقل، ترافیک، خدمات شهری. کمیسیون حقوقی، املاک. کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، گردشگری. کمیسیون عمران، توسعه شهری).

 

  • متاسفانه برای کمیسیون های شورای شهر سبزوار تاکنون شرح وظایفی تعریف نشده است، تهیه و تدوین شرح وظایفه برعهده شورا است. علی رغم چندین بار درخواست مکتوب مکرر برای تدوین شرح وظایف کمیسیون ها و جلوگیری از تداخل وظایف و کاهش تنش بین روسای کمیسیون ها، متاسفانه به دلیل آنچه برخی همکاران آن را محدود کردن اعضا شورا تعبیر می کردند، این شرح وظایف تدوین نشده است، امید است همکاران ارجمند در قامت هیات رئیسه با تغییر نگرش های قبلی خود بپذیرید که ایجاد نظم محدودیت نیست، کارآیی است.

 

لیست مسولیت های اعضای شورای شهر سبزوار در دو سال گذشته مطابق جدول زیر است. نمی گویم قضاوت با شما، چون قضاوتی در کار نیست. صرفا حرکت در مسیر شفافیت است. شفافیت از سخنان، افعال، اعمال،کردار، آرا و انتخاب های ما آغاز می شود.

  • جدول شورا شغل نیست مسولیت پذیری است، مسولیت های چندگانه تضییع حق شهر است.
  • چنانچه احتمالا در جدول ذیل ایرادی در مسولیت های سال دوم وجود داشته باشد ضمن اصلاح به اطلاع می رسد.
عضو مسولیت های سال اول مسوولیت های سال دوم
ذبیح الله آرمین – نایب رئیس شورا

– رئیس کمیسیون امور اجتماعی

– نماینده شورای شهر در سازمان سیما، منظر، فضای سبز

– کمیسیون ماده 77

اداره امور مالیاتی

– نایب رئیس شورا

– رئیس کمیسیون خدمات شهری

هیات عالی سرمایه گذاری

– نماینده شورای شهر در سازمان سیما، منظر، فضای سبز

کمیسیون ماده 77

کمیسیون تشخیص باغات

علی ارغیانی – رئیس کمیسیون ایثار و مقاومت

– نماینده شورای شهر در سازمان حمل و نقل بار و مسافر

– کمیسیون ماده 100

– هیات انضباطی رسیدگی به تخلفات تاکسیرانان

– رئیس کمیسیون ایثار و مقاومت

– نماینده شورای شهر در سازمان حمل و نقل بار و مسافر

– نماینده شورای شهر در سازمان آتش نشانی

 

مسعود پسندیده – رئیس کمیسیون فرهنگی و گردشگری

کمیسیون ماده 20

– سخنگوی شورا

– رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و گردشگری

نماینده شورای شهر در سازمان مشاغل شهری

– کمیسیون ماده 100

کمیسیون ماده 20

زهرا بخشی – سخنگوی شورا

– رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری

– نماینده شورای شهر در سازمان عمران و بازآفرینی

کمیسیون عالی معاملات

– رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری

 

حسین بروغنی – منشی و خزانه دار شورا

– رئیس کمیسیون خدمات شهری

– نماینده شورای شهر در سازمان آتش نشانی

– کمیسیون ماده 100

– نماینده شورای شهر در سازمان سازمان مدیریت پسماند

اداره امور مالیاتی

علی اکبر فروغی – رئیس شورای شهرستان سبزوار

– رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری

– نماینده شورای شهر در سازمان آرامستان ها

– کمیسیون ماده 100

– کمیسیون ماده 20

– هیات عالی سرمایه گذاری

– اداره امور مالیاتی

– رئیس شورای شهرستان سبزوار

– رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری

– نماینده شورای شهر در سازمان عمران و بازآفرینی

– کمیسیون ماده 100

-کمیسیون ماده 20

–  کمیسیون عالی معاملات

اداره امور مالیاتی

قربانعلی کلمیشی – عضو شورای شهرستان

– رئیس کمیسیون حقوقی و املاک

– نماینده شورای شهر در سازمان سازمان مدیریت پسماند

– کمیسیون ماده 20

– اداره نظام وظیفه نیروی انتظامی

اداره امور مالیاتی

– منشی و خزانه دار شورا

– عضو شورای شهرستان

– رئیس کمیسیون حقوقی و املاک

– نماینده شورای شهر در سازمان آرامستان ها

– کمیسیون ماده 100

– کمیسیون ماده 20

– اداره نظام وظیفه نیروی انتظامی

اداره امور مالیاتی

کاظم کرامت – رئیس شورا

نماینده شورای شهر در سازمان مشاغل شهری

 
علی اصغر محمدی رئیس شورا

اندکی از مسولیت را زمین بگذاریم شاید کسی بهتر از ما بتواند آنرا به سرانجام برساند.

ادامه مطلب در پست بعدی………

زهرا بخشی- عضو شورای اسلامی شهر سبزوار

جمعه 8 برج شهریور 1398

به گفتگو بپیوندید