رد کردن لینک ها

مجتمع فرهنگی،هنری (از اعتبار تا مکان یابی/ از خبر تا سکوت)

اشتراک گذاری

در شرایط اقتصادی فعلی جذب و تخصیص اعتبار برای مجتمع فرهنگی از آن دست خبرهایی است که همه ما را خوشحال می کند، حتی اگر افتتاحیه اش به عمر نسل بعد برسد.به لطف اینکه شورای پرحاشیه در حاشیه قرار دارد، اطلاعات من در این زمینه در حد اخبار جذب اعتبار بود و به عنوان فردی که کاستی ها و نیازهای فرهنگی را به وضوح درک کرده ام از جذب 30 میلیارد و تخصیص 10 میلیارد تومان اعتبار خیلی خوشحال شدم.

سال گذشته طرح تفصیلی شهر در شورا بررسی شد و شناختی  از کاربری های طرح تفصیلی داشتم برای همین اولین پرسشی که برایم پیش آمد این بود که این مجتمع کجا احداث می شود؟ (نظرات شورایی در طرح تفصیلی شاید چندان خریداری نداشت اما تلاش هایی زیادی انجام دادیم که ایرادات طرح به حداقل برسد به نظرم بد نیست در زمان مناسب در مورد طرح تفصیلی هم ناگفته هایی بیان شود).

پیگیریهایی داشتم و مشخص شد که طرح مجتمع فرهنگی در مساحت 5 هزار مترمربع تعریف شده و ظاهرا طبق جلساتی که در شهرستان و استان برگزار شده  بحث بر سر انتخاب بین دو قطعه زمین است.

  1. قطعه یا گزینه اول، در مسیر جاده توحید شهر، نبش خیابان فردوسی است، که کاربری فرهنگی دارد، از نظر دید شهری و دسترسی های ترافیکی و …، مقبول است.
  2. قطعه یا گزینه دوم، در انتهای جاده ابریشم (کمربند شمال)، تپه ماهور است، قسمتی از زمینی است که طرح آموزش عالی دارد. از طرف دیگر به کمربند سبز حفاظتی متصل است. هیچ دسترسی برایش تعریف نشده است.

بررسی های بیشتری انجام دادم و در نهایت ابهامات بیشتری برایم بوجود آمد:

  • اداره کل راه و شهرسازی استان با چندین دلیل منطقی گزینه دوم را رد کرده، و گزینه اول را پیشنهاد داده است. اما مدیریت شهرستان اصرار به گزینه دوم دارد !!!
  • هیچ گونه دسترسی برای گزینه دوم قابل تعریف نیست چون قطعه زمین مجزا نیست بلکه قسمتی از زمینی است که طرح آموزش عالی دارد و از طرف دیگر هم به کمربند سبز حفاظتی می رسد. وقتی حتی دسترسی قابل تعریف نیست چه اصراری است که این گزینه انتخاب شود!!!
  • گزینه دوم کاربری آموزش عالی دارد، سال گذشته طرح تفصیلی در شورا بررسی و در استان مصوب شده و کاربری این زمین آموزش عالی است!! چه اصراری به تغییر کاربری وجود دارد؟ !! مگر تعیین کاربری ها براساس سرانه ها و نیازهای شهر تعریف نمی شود؟ اگر نیازی به کاربری آموزش عالی نیست چرا تعریف شده؟ و اگر نیاز وجود دارد، تغییر کاربری چه توجیهی دارد؟ آن هم وقتی که قطعه اول کاربری تعریف شده اش فرهنگی است.
  • شورای شهر چه نقشی دارد؟ چرا شورا به عنوان مرجع اولیه تصویب طرح درجریان این مساله قرار نمی گیرد؟ چرا این اندازه انفعال و عدم هماهنگی و عدم تعامل بین اداری در شهرستان وجود دارد، که شورای شهر از طریق نامه استان مطلع می شود. البته ناگفته نماند که شورای کارآمد شاید به مذاق برخی مدیریت ها و ریاست ها خوش نباشد، بگذریم ان شاا…. همه دلشان شورای مقتدر می خواهد.

مکانیابی های اشتباه مسبوق به سابقه است (از اصطلاحات رایج شورای پنجم)، برای همین انتظار داریم همانطور که اخبار جذب اعتبار طرح منتشر شد، اخبار مکانیابی طرح طبق نظرات کارشناسی دقیق و تخصصی و جهت رفع ابهامات اطلاع رسانی شود و موجب مسرت و شادمانی شهروندان باشد.

به لطف تعاریف جدید قانون مداری در شورا!! در جلسه ای که در استان برای طرح برگزار شده، ریاست شورا نه خودش حضور داشت، نه نماینده ای معرفی کرد؟!  اما این عدم حضور، مانع مطالبات بعدی نمی شود. مطمئنا در آینده اگر کوچکترین مشکلی در خصوص پروژه وجود داشته باشد اول از همه شورای شهر در مقام سوال است. برای همین به عنوان عضویی از شورا لازم است و البته امیدوارم پاسخ سوالات و ابهاماتم را دریافت کنم.

زهرا بخشی – عضو شورای اسلامی شهر سبزوار

دوشنبه 23 برج دی 1398

به گفتگو بپیوندید