رد کردن لینک ها

Author: دکتر زهرا بخشی

غفلت کرده ایم، اصلی که به حاشیه رانده شد

غفلت کرده ایم، اصلی که به حاشیه رانده شد

هیچ گاه قصد ورود به مسائل حاشیه ای، یا پاسخ به اخبار زرد که بر طبل تفرقه بکوبد و باعث تشویش اذهان شهروندان گردد، را نداشته و ندارم. با اینحال گاهی در پیامد برخی اتفاقات ( مانند جلسه علنی شورا در تاریخ 19 اسفند)، سوالات

نامه سرگشاده خطاب به استاندار محترم خراسان رضوی، به بهانه روز زن ، تقدیر از انتصاب اولین بخشدار زن در خراسان رضوی

نامه سرگشاده خطاب به استاندار محترم خراسان رضوی، به بهانه روز زن ، تقدیر از انتصاب اولین بخشدار زن در خراسان رضوی

جناب آقای رزم حسینی استاندار محترم خراسان رضوی به سرزمین خورشید دروازه شرقی ایران زمین خوش آمدید. خبر کوتاه بود اما شیرین “انتصاب اولین بخشدار زن در خراسان رضوی”، در آستانه بزرگداشت مقام زن، به جرات می توان گفت شایسته ترین تبریک به جامعه زنان

مذاکره را  ترویج دهید

مذاکره را ترویج دهید

حرکت به سمت توسعه شهری نیازمند ترسیم و تدوین چشم انداز توسعه است. اینکه از وضعیت موجود به کجا می خواهیم برسیم؟ در کدام چارچوب می­خواهیم حرکت کنیم یعنی برای رسیدن به چشم انداز چه سیاستهایی اتخاذ شده است ؟ و با چه ابزاری، بعبارتی

یک شهر، یک فیش، بی نهایت وعده

یک شهر، یک فیش، بی نهایت وعده

همانگونه که قبل از انتخابات از هر کوی و برزن صدای وعده های عملی و غیرعملی نامزدهای انتخابات به گوش می رسد. بعد از انتخابات نیز مطالبات متعددی ناشی از همان وعده ها مطرح و متوجه شورای شهر می شود: اعضای شورا در زمان انتخابات

پیاده راه بیهق میراث گذشته، نیاز آینده

پیاده راه بیهق میراث گذشته، نیاز آینده

عرصه مدیریت و برنامه ریزی شهری در ایران با اتکا به تجارت موفق برخی کشورها در زمینه پیاده راه، با توجه به اهدافی که در نوشتار پیشین درباب پیاده راه به آن اشاره شد، پیاده راه را بعنوان ضرورتی مورد نیاز جهت حرکت به سمت