رد کردن لینک ها

Author: دکتر زهرا بخشی

شورا شغل نیست ….. مسولیت پذیری است (قسمت اول)

از ابتدای شروع به کار دوره پنجم شورای شهر سبزوار در جلسات متعدد بیان داشته ام که تقسیم وظایف و مسولیت ها بهترین نوع تعامل شورایی است البته بعد از آنکه بیاموزیم گفتگو داشته باشیم. تقسیم 4 سال مسولیت بین 9 نفر عضو شورا کار

بخوانیم و باور نکنیم “از رسیمت انداختن جلسه توسط چهار عضو شورای شهر”

بخوانیم و باور نکنیم “از رسیمت انداختن جلسه توسط چهار عضو شورای شهر”

انتظار رویت این تیتر را درهر کانال خبری داشتم جز اینکه خط تلگرامی شورای شهر سبزوار به انتشار چنین خبری اقدام کند. علی رغم علاقه ای که به حوزه خبر دارم، اطلاعات اندکی در این حوزه تخصصی دارم، با اینحال به گمانم نشر واقعیت ها

غفلت کرده ایم، اصلی که به حاشیه رانده شد

غفلت کرده ایم، اصلی که به حاشیه رانده شد

هیچ گاه قصد ورود به مسائل حاشیه ای، یا پاسخ به اخبار زرد که بر طبل تفرقه بکوبد و باعث تشویش اذهان شهروندان گردد، را نداشته و ندارم. با اینحال گاهی در پیامد برخی اتفاقات ( مانند جلسه علنی شورا در تاریخ 19 اسفند)، سوالات

نامه سرگشاده خطاب به استاندار محترم خراسان رضوی، به بهانه روز زن ، تقدیر از انتصاب اولین بخشدار زن در خراسان رضوی

نامه سرگشاده خطاب به استاندار محترم خراسان رضوی، به بهانه روز زن ، تقدیر از انتصاب اولین بخشدار زن در خراسان رضوی

جناب آقای رزم حسینی استاندار محترم خراسان رضوی به سرزمین خورشید دروازه شرقی ایران زمین خوش آمدید. خبر کوتاه بود اما شیرین “انتصاب اولین بخشدار زن در خراسان رضوی”، در آستانه بزرگداشت مقام زن، به جرات می توان گفت شایسته ترین تبریک به جامعه زنان

مذاکره را  ترویج دهید

مذاکره را ترویج دهید

حرکت به سمت توسعه شهری نیازمند ترسیم و تدوین چشم انداز توسعه است. اینکه از وضعیت موجود به کجا می خواهیم برسیم؟ در کدام چارچوب می­خواهیم حرکت کنیم یعنی برای رسیدن به چشم انداز چه سیاستهایی اتخاذ شده است ؟ و با چه ابزاری، بعبارتی

یک شهر، یک فیش، بی نهایت وعده

یک شهر، یک فیش، بی نهایت وعده

همانگونه که قبل از انتخابات از هر کوی و برزن صدای وعده های عملی و غیرعملی نامزدهای انتخابات به گوش می رسد. بعد از انتخابات نیز مطالبات متعددی ناشی از همان وعده ها مطرح و متوجه شورای شهر می شود: اعضای شورا در زمان انتخابات