رد کردن لینک ها

Tag: انسان و محیط

ای کاش جغرافیا را اینگونه نیاموزیم

ای کاش جغرافیا را اینگونه نیاموزیم

اگر چند صباحی به گذشته باز گردیم، ساعت خسته کننده و کسالت آور درس جغرافیا خاطره مشترک همه ماست. جغرافیا که به رغم گستردگی دامنه و کاربردش تنها خلاصه می شد در اسم کوهها و دریاها، استان ها و شهرها، قاره ها و نام کشورهای