رد کردن لینک ها

Tag: زنان

نامه سرگشاده خطاب به استاندار محترم خراسان رضوی، به بهانه روز زن ، تقدیر از انتصاب اولین بخشدار زن در خراسان رضوی

نامه سرگشاده خطاب به استاندار محترم خراسان رضوی، به بهانه روز زن ، تقدیر از انتصاب اولین بخشدار زن در خراسان رضوی

جناب آقای رزم حسینی استاندار محترم خراسان رضوی به سرزمین خورشید دروازه شرقی ایران زمین خوش آمدید. خبر کوتاه بود اما شیرین “انتصاب اولین بخشدار زن در خراسان رضوی”، در آستانه بزرگداشت مقام زن، به جرات می توان گفت شایسته ترین تبریک به جامعه زنان

حضور زنان، پررنگ در شعار، کم رنگ در عمل

حضور زنان، پررنگ در شعار، کم رنگ در عمل

در بحبوحه انتخابات حضور و نقش زنان پررنگ و تاثیرگذار دیده می شود و بذرهای امید با وعده هایی از انتصاب در پست های مدیریتی تا حضور در ورزشگاهها شکوفا می شود. اما انتخابات تمام می شود و بذرها خشک و امیدها ناامید.