رد کردن لینک ها

Tag: سایت شورا

دو سال گذشت، چرا سایت شورا راه اندازی نمی شود؟
برچسب‌ ها

دو سال گذشت، چرا سایت شورا راه اندازی نمی شود؟

یکی از مصادیق بی نظمی شورا و عدم گفتمان شورایی، همین سایت شورای شهر است، که یک جور آینه تمام قد اوضاع و احوال شوراست. اهل خبر البته بهتر می دانند. دو سال است دائما از احوال سایت می پرسند و دیگر آنقدر جواب های