رد کردن لینک ها

Tag: علم جغرافیا

جغرافیا علم زندگی است آن را درست بیاموزیم
برچسب‌ ها

جغرافیا علم زندگی است آن را درست بیاموزیم

طی چندین دهه گذشته سیاستهای آموزشی کلان کشور درحوزه علوم انسانی سبب شده است همواره تصویر غیرواقعی، منفی و منفعل از علوم انسانی در اذهان بوجود آید. رشته های علوم انسانی بعنوان رشته های درجه چندم بندرت در زمره علایق و مورد اقبال دانش آموزان