رد کردن لینک ها

Tag: مصوبات فرهنگی

نقدی بر عملکرد شورا بخش اول:  به بهانه 5 مهر روز جهانی گردشگری، چالش های فرهنگی شورای پنجم
برچسب‌ ها

نقدی بر عملکرد شورا بخش اول: به بهانه 5 مهر روز جهانی گردشگری، چالش های فرهنگی شورای پنجم

دو سال از عمر شورای پنجم گذشته و به نظر زمان مناسبی برای نقد عملکرد شورا است، به عنوان عضوی از مجموعه شورا به نظرم بهتر است در احوال درون شورایی کمی دست به نقد صحبت کنیم تا راه بر نقدهای برون شورایی هموار شود.