رد کردن لینک ها

Tag: پست های مدیریتی

حضور زنان، پررنگ در شعار، کم رنگ در عمل

حضور زنان، پررنگ در شعار، کم رنگ در عمل

در بحبوحه انتخابات حضور و نقش زنان پررنگ و تاثیرگذار دیده می شود و بذرهای امید با وعده هایی از انتصاب در پست های مدیریتی تا حضور در ورزشگاهها شکوفا می شود. اما انتخابات تمام می شود و بذرها خشک و امیدها ناامید.